• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Αντιδράσεις και ενστάσεις για την επίλυση του θέματος Δ1 στη Βιολογία

June 07, 2024 1058

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που πρότεινε η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων καθώς και όλοι οι μεγάλοι φροντιστηριακοί οργανισμοί, η ενδεικτική λύση είναι μία.

Μετά τις ενστάσεις  προς την ΠΕΒ, η ένωση εξέδωσε ανακοίνωση , χωρίς να σχολιάζει ουσιαστικά την επιστημονική ορθότητα του εναλλακτικού τρόπου λύσης.

Η ανακοίνωση της ΠΕΒ
Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων/ισσών σχετικά με τις ενδεικτικές απαντήσεις διαφόρων θεμάτων στο μάθημα Βιολογία προσανατολισμού θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής. Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ ανακοίνωσε ενδεικτικές απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ύλη του σχολικού βιβλίου και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, οι οποίες εναρμονίζονται και με τις απαντήσεις της ΚΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η αξιολόγηση και βαθμολόγηση εναλλακτικών απαντήσεων είναι ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ αρμοδιότητα των Βαθμολογικών Κέντρων και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και πρέπει να γίνεται, όπως πάντα, με γνώμονα τη σχολική διδασκόμενη ύλη, αλλά και την επιστημονική ορθότητα. Είμαστε βέβαιοι/ες πως οι συνάδελφοι/ισσες βιολόγοι εκπαιδευτικοί έχουν την εμπειρία και τη γνώση να βαθμολογήσουν ορθά. Ευχόμαστε καλή δύναμη στους/στις συναδέλφους και κάθε επιτυχία στις/στους μαθήτριες/τες.

Η Επιτροπή Παιδείας

της Π.Ε.Β.

Είχε προηγηθεί επιστολή 17 Βιολόγων , σύμφωνα με την οποία,  στο συγκεκριμένο ερώτημα υπάρχουν δύο επιστημονικά ορθές απαντήσεις, από τις οποίες όμως η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων κάνει αποδεκτή μόνο τη μία.

Οι 17 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτό είναι εξαιρετικά άδικο για τους εξεταζόμενους μαθητές και εκφράζουμε την αντίθεσή τους.

Η επιστολή

Η εκφώνηση στo ερώτημα Δ1 στο μάθημα της Βιολογίας ήταν η παρακάτω:

Σε ένα είδος εντόμου, το χρώμα σώματος μπορεί να είναι είτε μαύρο είτε λευκό. Από τη διασταύρωση θηλυκού εντόμου με λευκό χρώμα σώματος και αρσενικού εντόμου με μαύρο χρώμα σώματος προέκυψαν 400 θηλυκοί απόγονοι με μαύρο χρώμα και 200 αρσενικοί με λευκό χρώμα σώματος. Το φύλο καθορίζεται όπως και στον άνθρωπο.

Δ1. Να προσδιορίσετε τον τρόπο κληρονόμησης του χρώματος του σώματος στο συγκεκριμένο είδος εντόμου (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας γράφοντας την κατάλληλη διασταύρωση (μονάδες 4).”

Το συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να επιλυθεί με δύο επιστημονικά ορθούς τρόπους:

1ος τρόπος:

Το χρώμα σώματος είναι μονογονιδιακός φυλοσύνδετος χαρακτήρας, ο οποίος ελέγχεται από τρία αλληλόμορφα. Έστω: ΧΜ1: αλληλόμορφο για το μαύρο χρώμα σώματος, ΧΜ2: αλληλόμορφο για το λευκό χρώμα σώματος, Χμ: θνησιγόνο αλληλόμορφο. Ισχύει ότι ΧΜ1Μ2, ΧΜ1μ και ΧΜ2μ.

2ος τρόπος:

Υπάρχουν δύο φυλοσύνδετοι γονιδιακοί τόποι. Ο ένας από αυτούς ελέγχει το χρώμα σώματος με ΧΜ: αλληλόμορφο για το μαύρο χρώμα σώματος, Χμ: αλληλόμορφο για το λευκό χρώμα σώματος. Ο δεύτερος ελέγχει τη βιωσιμότητα με ΧΑ: φυσιολογικό αλληλόμορφο, Χα: θνησιγόνο αλληλόμορφο.

Από κανένα σημείο της εκφώνησης του συγκεκριμένου ερωτήματος δεν απορρίπτεται κάποιος από τους δύο παραπάνω τρόπους επίλυσης της άσκησης. Κατόπιν τούτου, θεωρούμε εξαιρετικά άδικο για τους μαθητές που εξετάστηκαν, η κεντρική επιτροπή εξετάσεων να θεωρήσει ότι μόνο ο ένας από τους δύο τρόπους επίλυσης είναι ο σωστός.

Ακολουθούν για τυπικούς λόγους οι δύο προαναφερθέντες τρόποι επίλυσης του ερωτήματος Δ1.

1ος τρόπος

Επειδή η αναλογία φύλου στα άτομα της Fγενιάς είναι 2 θηλυκά : 1 αρσενικό, υπάρχει φυλοσύνδετο θνησιγόνο γονίδιο.

Το χρώμα του σώματος στο συγκεκριμένο είδος εντόμου κληρονομείται με φυλοσύνδετο τρόπο επειδή στην Fγενιά προκύπτουν θηλυκά άτομα μόνο με μαύρο χρώμα και αρσενικά μόνο με λευκό χρώμα.

Επειδή από θηλυκό έντομο με λευκό σώμα και αρσενικό με μαύρο σώμα προέκυψαν θηλυκοί απόγονοι μόνο με μαύρο σώμα, το μαύρο χρώμα σώματος ελέγχεται από το επικρατές αλληλόμορφο.

Έστω: ΧΜ1: αλληλόμορφο για το μαύρο χρώμα σώματος, ΧΜ2: αλληλόμορφο για το λευκό χρώμα σώματος,

Χμ: θνησιγόνο αλληλόμορφο.

Είναι ΧΜ1Μ2, ΧΜ1μ και ΧΜ2μ.

Η διασταύρωση που εξηγεί τα αποτελέσματα της άσκησης είναι: P γενιά: ΧΜ2Χμ (x) XM1Y

Γαμέτες: ΧΜ2, Χμ // ΧΜ1, Υ

Fγενιά: ΧΜ1ΧΜ2, ΧΜ1Χμ, ΧΜ2Υ, ΧμΥ

Τα άτομα ΧμΥ δεν επιβιώνουν.

2ος τρόπος

Σε κάθε χρωμόσωμα εδράζονται εκατοντάδες γενετικές θέσεις οι οποίες καθορίζουν φαινοτύπους για διαφορετικές ιδιότητες (όπως για παράδειγμα το φυλετικό Χ χρωμόσωμα φέρει περίπου 900 με 1.400 γενετικές θέσεις).

Από τα δεδομένα της άσκησης προκύπτει φυλοσύνδετο θνησιγόνο γονίδιο καθώς η αναλογία φύλου στα άτομα της Fγενιάς είναι 2 θηλυκά : 1 αρσενικό. Έστω: ΧΑ: επικρατές φυλοσύνδετο αλληλόμορφο το οποίο καθορίζει φυσιολογικό φαινότυπο

Χα : υπολειπόμενο φυλοσύνδετο αλληλόμορφο το οποίο είναι θνησιγόνο.

Το χρώμα του σώματος στο συγκεκριμένο είδος εντόμου κληρονομείται με φυλοσύνδετο τρόπο επειδή στην Fγενιά προκύπτουν θηλυκά μόνο με μαύρο χρώμα και αρσενικά μόνο με λευκό χρώμα σώματος.

Επειδή από θηλυκό έντομο με λευκό σώμα και αρσενικό με μαύρο σώμα προέκυψαν θηλυκοί απόγονοι μόνο με μαύρο σώμα, το μαύρο χρώμα σώματος ελέγχεται από το επικρατές αλληλόμορφο. Έστω:

ΧΜ: επικρατές φυλοσύνδετο αλληλόμορφο το οποίο καθορίζει τον φαινότυπο μαύρο χρώμα σώματος και

Χμ: υπολειπόμενο φυλοσύνδετο αλληλόμορφο το οποίο καθορίζει τον φαινότυπο λευκό χρώμα σώματος.

Συνεπώς υπάρχουν 2 γενετικές θέσεις οι οποίες εδράζονται στο ίδιο χρωμόσωμα άρα πρόκειται για συνδεδεμένα γονίδια.

Η διασταύρωση που εξηγεί τα αποτελέσματα της άσκησης είναι:

βιολογια

Τα άτομα ΧμαΥ δεν επιβιώνουν.

Το παραπάνω κείμενο προσυπογράφουν οι εκπαιδευτικοί:

Βαβουλίδου Δήμητρα, καθηγήτρια φροντιστηρίου

Βερβερίδης Δημήτριος, καθηγητής φροντιστηρίου

Βροχόπουλος Κωνσταντίνος, καθηγητής φροντιστηρίου

Ιωαννίδης Πέτρος, καθηγητής φροντιστηρίου

Καρατζάς Δημήτριος, καθηγητής ιδιωτικού σχολείου

Κυτρίδης Βελισάριος, καθηγητής φροντιστηρίου

Κωττά Χριστίνα, καθηγήτρια ιδιωτικού σχολείου

Λιωτόπουλος Αναστάσιος, καθηγητής φροντιστηρίου

Μαυροματίδης Βασίλειος, καθηγητής φροντιστηρίου

Μενάγιας Χαράλαμπος, καθηγητής φροντιστηρίου

Οικονομίκος Νικόλαος, καθηγητής ιδιωτικού σχολείου

Παντελιδάκης Κίμων, καθηγητής δημόσιου σχολείου

Παπαδοπούλου Παρασκευή, καθηγήτρια φροντιστηρίου

Συροπούλου Ελεάνα, καθηγήτρια δημόσιου σχολείου

Τασούλας Βασίλειος, καθηγητής φροντιστηρίου

Τσιόκα Κατερίνα, καθηγήτρια φροντιστηρίου

Χρυσοχοΐδου Αναστασία, καθηγήτρια δημόσιου σχολείου

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search