• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Ένας διευθυντής «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» και μια άτολμη ΕΛΜΕ

November 06, 2023 913

ΠΗΓΗ: Eksegersi.gr

Φανταζόμαστε ότι η περίπτωση του εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου δεν αποτελεί εξαίρεση όσον αφορά την αυταρχική και απαράδεκτη συμπεριφορά του διευθυντή και του υποδιευθυντή απέναντι στον σύλλογο διδασκόντων, την απόφαση της πλειοψηφίας του οποίου για μη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. 

Και αυτό γιατί οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ανήκουν στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης, είναι δηλαδή (με ελάχιστες εξαιρέσεις που έχουν μια στοιχειώδη ηθική απέναντι στους «συναδέλφους» εκπαιδευτικούς) το τελευταίο μακρύ χέρι του κράτους και του υπουργείου Παιδείας στην εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Πολλοί από αυτούς, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τη θέση τους (βάσει των νόμων της αξιολόγησης αξιολογούνται και οι ίδιοι από τους ανωτέρους τους), γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως, με συμπεριφορές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».

Αξίζει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι βάσει όλου του νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση, οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων είναι δεσμευτικές για όλους (ο σύλλογος διδασκόντων, δηλαδή, είναι το κυρίαρχο όργανο) και οι διευθυντές έχουν απλώς την ευθύνη της υλοποίησής τους. Ακόμα και το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης αναφέρει ρητά (Ν.4692/2020, 4823/2021 και Υ.Α. 108906/10-09-2021) ότι ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου και η αποτίμησή του (αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας) είναι έργο του συλλόγου διδασκόντων και ο διευθυντής δεν μπορεί να αλλοιώσει το περιεχόμενο των αποφάσεών του, απλώς υποχρεούται να διασφαλίσει ότι αυτό (και μόνον αυτό) θα αναρτηθεί στις σχετικές πλατφόρμες.

Αυτό είναι το γενικό, η «ομπρέλα» του κανονιστικού πλαισίου, που κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας επιχειρούν να υπονομεύσουν με το άρθρο 10 της ΥΑ Αριθμ. 108906/ΓΔ4, ΦΕΚ 4189/Β΄/10 Σεπτεμβρίου 2021. Σε αντίθεση, δηλαδή, με όσα αναφέρουν σε όλα τα προηγούμενα άρθρα, καθιστούν τον διευθυντή γενικό δερβέναγα, που πετά στα σκουπίδια τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και ενεργεί μόνος του κατά το δοκούν, ενώ συνάμα εκτοξεύεται απειλή ενάντια στους εκπαιδευτικούς, που αποφασίζουν να μην συμμετάσχουν στην διαδικασία της αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι αυτή -η συμμετοχή- είναι υποχρεωτική, συνιστά υπηρεσιακό καθήκον και η άρνησή της τιμωρείται με βάση τον φασιστικό δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

Το παραθέτουμε (η έμφαση δική μας):

«Αρθρο 10

Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης

  1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4823/2021:

(α) Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

(β) Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδαςμε τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

  1. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων, όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021».

Αναγκαιότητα η σταθερή προσήλωση στην Απεργία-Αποχή

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι μόνο η σταθερή προσήλωση στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση προφυλάσσει τους εκπαιδευτικούς από τις αυθαιρεσίες του όποιου διευθυντή. Απεργία-αποχή ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί ορισθούν από τον διευθυντή να συμμετάσχουν σε ομάδες, να καταρτίσουν σχέδια δράσης, κ.λπ. Και εδώ φαίνεται καθαρά ο προδοτικός ρόλος των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών που αρνήθηκαν να επαναπροκηρύξουν την απεργία-αποχή, μετά το σύρσιμό τους στα αστικά δικαστήρια από την Κεραμέως και τις προειλημμένες αποφάσεις της «ανεξάρτητης» αστικής δικαιοσύνης που κήρυξε παράνομη αυτήν την μορφή αγώνα.

Και η μεν ΔΟΕ επέλεξε μια μεσοβέζικη λύση, τη λύση των «ενιαίων κειμένων», που ναι μεν έβαζε εμπόδια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, πλην όμως διευκόλυνε και διευκολύνει το ΥΠΑΙΘΑ να ισχυρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης, η δε ΟΛΜΕ άφησε για ένα χρόνο τελείως ξεκρέμαστους τους εκπαιδευτικούς, έρμαια των πιέσεων των διευθυντών, των συμβούλων εκπαίδευσης, κ.λπ. και μόλις πριν από καμιά εικοσαριά μέρες ακολούθησε το δρόμο της ΔΟΕ.

Σημειώνουμε πως μετά την μη επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής από τις ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, αρκετοί Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ αλλά και ΕΛΜΕ προχώρησαν σε κοινό συντονισμό και επαναπροκήρυξαν την απεργία-αποχή απ’ όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης, στέλνοντας εξώδικα στο υπουργείο Παιδείας.

Απαντώντας στα ερωτήματα εκπαιδευτικών που εξέφραζαν ανησυχίες, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Κώστας Σωτηρίου» ενημέρωνε για τα εξής:

«-Η Απεργία Αποχή από τις διαδικασίες του προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι πράξη απολύτως κατοχυρωμένη νομικά και καλύπτει τους/τις συναδέλφους που την ακολουθούν. Δεν προκύπτει καμία απολύτως δυνατότητα παρακράτησης μισθού ή άλλη συνέπεια ενώ διασφαλίζει τον /την συνάδελφο/ισσα που την ακολουθεί ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι ακόμα και αν ο δντής /ντρια αναθέσει συγκεκριμένο έργο ο/η συνάδελφος που συμμετέχει σε Απεργία αποχή καλύπτεται απολύτως να μην το ασκήσει. Αν υπάρξουν περιπτώσεις όπου δντές/ντριες ενημερώνουν – επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν συναδέλφους – ότι μετά την ανάθεση δεν καλύπτονται οι συνάδελφοι να καταγγέλλονται στο σύλλογο για άμεση παρέμβαση.

-Τα σχολεία που έχουν απεργία αποχή κατά πλειοψηφία ακυρώνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης. Ακόμα και αν ο δ/ντής αναθέσει ομάδες όπως του προβλέπει ο νόμος οι δράσεις των ομάδων αυτών και τα πορίσματα τους ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ θέσεις του συλλόγου διδασκόντων και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ στη συνέχεια να ανέβουν στην πλατφόρμα χωρίς έγκριση από την πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων. Άρα κάθε συνέχιση της αξιολόγησης της μονάδας από μειοψηφίες είναι παράνομη και αυθαίρετη και θα καταγγελθεί. Καλούμε τους /τις συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα το σύλλογο για να παρέμβει σε κάθε τέτοια περίπτωση».

Η περίπτωση του εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου

Μετά από αυτό το γενικό πλαίσιο, μπορούμε να κατανοήσουμε την περίπτωση του εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου. 

Το ΔΣ της τοπικής ΕΛΜΕ, στις 24/9/2023 (Α.Π. 200), «ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα συναδέλφων», αποφάσισε να κηρύξει «κυλιόμενες στάσεις εργασίας από τις ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων με θέμα την αυτοαξιολόγηση, τις ημέρες και τις ώρες που αυτές θα πραγματοποιηθούν, για την κάλυψη των συναδέλφων που επιθυμούν να απέχουν από αυτές τις διαδικασίες αξιολόγησης».

Δηλαδή προκήρυξε στάσεις εργασίας επειδή το ζήτησαν κάποιοι εκπαιδευτικοί και όχι γιατί είχε την πεποίθηση και την πρεμούρα να ανατρέψει τα σχέδια του ΥΠΑΙΘΑ. Δεν είπε δε, κουβέντα για το τί πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια, σε περίπτωση που οι διευθυντές των σχολείων αγνοήσουν την στάση της πλειοψηφίας των συλλόγων διδασκόντων και προχωρήσουν σε συγκρότηση ομάδων, αναθέσεις σχεδίων δράσης, κ.λπ. Αλλωστε δεν ήταν μεταξύ των ΕΛΜΕ που είχαν επαναπροκηρύξει την απεργία-αποχή.

Στο επερινό, λοιπόν ΕΠΑΛ Κορίνθου, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμμετείχε στη στάση εργασίας, όταν ο διευθυντής τους κάλεσε στην «ειδική συνεδρίαση», ακυρώνοντας στην πράξη τη συνέχιση της οποιασδήποτε διαδικασίας.

Ο διευθυντής, όμως, λάβρος υπέρ της αξιολόγησης, βάζοντας μπροστά τον υποδιευθυντή και alter ego του, τους έστειλε τρομοκρατικό «φετφά» (μέιλ) με «εντέλλεσθε», καλώντας παράνομα σε δεύτερη συνεδρίαση: «Μετά τη στάση εργασίας της πλειοψηφίας του συλλόγου διδασκόντων στην ειδική συνεδρίαση αυτοαξιολόγησης, καλείσθαι όλοι αύριο Τετάρτη 18/10/23 στο γραφείο της Διεύθυνσης προκειμένου να σας ανατεθεί ο προγραμματισμός αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης της σχολικής μονάδας και δημιουργίας ομάδων, μπορούν να υποβληθούν στον υποδιευθυντή για επεξεργασία. 

Εάν κάποιος/α εκπαιδευτικός δεν προτίθεται να εκτελέσει την ανάθεση του προγραμματισμού αυτοαξιολόγησης που θα του ανατεθεί, εντέλλεται να το δηλώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωσή του προς τον Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου μέχρι την Τετάρτη 18/10/23».

Στη συνεδρίαση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί αντέδρασαν (εδώ λειτούργησε ο φόβος και η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία), και κυρίως ο εξής ένας, ο Σταύρος Παναγιώτου, ο οποίος σήκωσε και το βάρος της αντίστασης στην αξιολόγηση, ο διευθυντής-ταγματάρχης προχώρησε σε ορισμό ομάδων, συντονιστών, αναθέσεις και τα ρέστα [σ.σ. ο Σταύρος Παναγιώτου είναι γνωστός και σε μας για τον αγώνα που έδωσε, όντας εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλίων Κορινθίας, κόντρα στις τρικλοποδιές του διευθυντή του σχολείου, για να πετύχει, με τη συμμετοχή των μαθητών, τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους «Γενετικά Κατώτεροι»,  η οποία αφορούσε ένα «ακανθώδες» εκπαιδευτικό και συνάμα βαθιά κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της ζωής, της μαθητικής -και όχι μόνο- πορείας (προδιαγεγραμμένης;), των παιδιών Ρομά].

Η απολυταρχική συμπεριφορά της διεύθυνσης του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνοθου ξεσήκωσε αντιδράσεις και μετά από παρασκηνιακές συνεννοήσεις με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, ο διευθυντής του ΕΠΑΛ υποχρεώθηκε σε μια χλιαρή ανάκληση του «εντέλλεσθε», χωρίς να προβάλει έστω μια υποκριτική δικαιολογία για ποιο λόγο ενήργησε όπως ενήργησε και ποιοι λόγοι τον ανάγκασαν να ανακρούσει πρύμναν: «Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την συμμετοχή  τους στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και ιδιαίτερα τους συντονιστές των ομάδων αξιολόγησης… Το email της 17-10-2023 για τις διαδικασίες αξιολόγησης ανακαλείται».

Στο διά ταύτα, ο σύλλογος διδασκόντων υποχρεώθηκε να εφαρμόσει την αξιολόγηση και η σχολική μονάδα να προστεθεί, με την τρομοκρατία και τον βούρδουλα, στην λίστα των σχολείων που συμμετέχουν στην αξιολόγηση.

Σε όλη αυτήν την παρωδία αξιολόγησης, η Α΄ΕΛΜΕ Κορινθίας είχε ελαχιστότατη έως μηδαμινή παρέμβαση, ώστε να αποτραπεί η δυσάρεστη αυτή κατάληξη, γι’ αυτό και φέρει βαριά ευθύνη.

Με ευθύνη των παρατάξεων ΔΑΚΕ (ΝΔ) και ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) και σύρσιμο πίσω από το άρμα τους των ΕΑΑΚ, κωλυσιεργούσε, κάλεσε τον διευθυντή του Επερινού ΕΠΑΛ σε «κλειστή» συνεδρίαση του ΔΣ για να τους μιλήσει «ιδιαιτέρως» (να πει δηλαδή τα δικά του χωρίς την συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου και ειδικά χωρίς τη συμμετοχή του Σταύρου Παναγιώτου που αντιστάθηκε σθεναρά στις αυθαιρεσίες του) και τέλος εξέδωσε μια «κουτσή» και άτολμη ανακοίνωση ( Α.Π. 222, 1/11/2023), όπου αναφέρει διάφορα ηχηρά ότι ο διευθυντής ανακάλεσε «ύστερα από ενέργειες της ΕΛΜΕ», ενώ δεν τολμά να αναγράψει ούτε το όνομα του συγκεκριμένου σχολείου για να τα έχει με όλους καλά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ στην ανακοίνωση αυτή θεώρησε αναγκαίο να υπενθυμίσει την οπορτουνιστική αντίληψη του γραφειοκρατικού αστικοποιημένου συνδικαλισμού ότι οι διευθυντές είναι «συνάδελφοι» με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και όχι ότι είναι ξένο σώμα, αφού ασκούν διευθυντικό δικαίωμα: «Υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές-ντριες είναι συνάδελφοί μας, πρώτοι-ες μεταξύ ίσων σε κάθε σχολείο και οφείλουν να συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων, επιδεικνύοντας πνεύμα αλληλεγγύης, ενισχύοντας τη συνοχή του και αμβλύνοντας τις αντιθέσεις».

Και από πάνω καλεί τον διευθυντή να φροντίσει για «την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου», όταν στο διά ταύτα εφαρμόζεται η αξιολόγηση μετά από την τρομοκρατία και τις παράτυπες ενέργειες που αυτός έκανε!

Παράλληλα, ο διευθυντής του σχολείου ελέγχεται για την στάση και πρακτική του να μην φέρει στον σύλλογο διδασκόντων τα πρακτικά συνεδρίασης που εκθέτουν τον ίδιο και το alter ego του, για προσβλητική, αυταρχική και παρεκκλίνουσα συμπεριφορά του τελευταίου. Αντί να φέρει τα πρακτικά στον σύλλογο για υπογραφή, ο διευθυντής του εσπερινού ΕΠΑΛ σε συνεννόηση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, αποκρύπτει τα γεγονότα, πρακτικά δεν εμφανίζονται… και μεταφέρει κατά το δοκούν «στο προσωπικό βιβλίο του διευθυντή», στον εαυτό του δηλαδή (sic), παραποιημένα τα γεγονότα. 

Τα στέλνει λοιπόν στην Δευτεροβάθμια και εγκαλείται δι’ υπόθεσίν του ο Σταύρος Παναγιώτου από τον Διευθυντή της υπηρεσίας. 

Προφανώς και το βιβλίο του διευθυντή δεν έχει την ίδια ισχύ με το πρακτικό του συλλόγου αλλά με αυτήν την μεθόδευση αποκρύπτονται τα πραγματικά γεγονότα, γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης και τέλος δημιουργείται φάκελος στον εκπαιδευτικό με την ρετσινιά που διαμορφώνει μόνος του ο διευθυντής, η οποία τελικά λαμβάνεται υπόψιν εφόσον ήταν και ο λόγος για την κλήση του εκπαιδευτικού στην υπηρεσία.

Αντί να παρασυρθεί ο εκπαιδευτικός ήρθε στην σχολική μονάδα ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας (για να εξομαλυνθεί η κατάσταση;), όπου σε ανοιχτή συζήτηση «alter ego» και διευθυντής εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου    -αμετανόητοι αλλά εύλογα σε δύσκολη θέση πλέον- καλούνται να αντιστρέψουν το βαρύ και διασπαστικό κλίμα που οι ίδιοι καλλιέργησαν στην σχολική μονάδα.

Επεται συνέχεια η οποία θα αποτυπωθεί σε επικείμενο ρεπορτάζ.

Η ανακοίνωση της Α΄ΕΛΜΕ Κορινθίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ  “ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ” ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 

Στο πλαίσιο της μάχης κατά της αξιολόγησης και της κατηγοριοποίησης των σχολείων μας, το Δ.Σ. της Α’  Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας προκήρυξε στάσεις εργασίας από τις ειδικές συνεδριάσεις με θέμα την αυτoαξιολόγηση για όσους συναδέλφους επιθυμούν να απέχουν από αυτές (ΑΠ:200, 24/09/23).

Η συμμετοχή της πλειοψηφίας των συναδέλφων  σχολείου της περιοχής μας  στη στάση εργασίας οδήγησε στη μη πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας. Η Δ/νση του σχολείου, ωστόσο, έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντας τους συναδέλφους σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης προγραμματισμού αυτοαξιολόγησης από τον Δ/ντή καταλήγοντας:

“….Εάν κάποιος/α εκπαιδευτικός δεν προτίθεται να εκτελέσει την ανάθεση του προγραμματισμού αυτοαξιολόγησης που θα του ανατεθεί, εντέλλεται να το δηλώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση του προς τον Διευθυντή του … μέχρι την Τετάρτη 18/10/23”. 

Μετά από μερικές ημέρες η Διεύθυνση του σχολείου  ανακάλεσε το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα ύστερα από ενέργειες του Συλλόγου Διδασκόντων και της Α΄ ΕΛΜΕ.

Με αφορμή τα παραπάνω:

  1. Το Δ.Σ της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας καταγγέλει ως απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και αντισυναδελφική ενέργεια το “εντέλλεσθε” της  Δ/νσης του σχολείου. 
  2. Η Διεύθυνση ενός σχολείου οφείλει να σέβεται το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών στη διαφωνία, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές δράσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του κλάδου και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ζητάει έγγραφες δηλώσεις διαφωνίας ή αντίδρασης. Υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές-ντριες είναι συνάδελφοί μας, πρώτοι-ες μεταξύ ίσων σε κάθε σχολείο και οφείλουν να συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων ,επιδεικνύοντας πνεύμα αλληλεγγύηςενισχύοντας τη συνοχή του  και αμβλύνοντας τις αντιθέσεις.
  3. Καλούμε τη Δ/νση του σχολείου να αποδείξει έμπρακτα ότι ανακαλεί το αντισυναδελφικό και αντιδημοκρατικό  περιεχόμενο του μηνύματοςδιασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
  4. Τα προβλήματα των σχολικών μονάδων δεν επιλύονται με ανυπόγραφες αναφορές,  παράτυπους συλλόγους διδασκόντων και έμμεσες απειλές για εκδικητικές μετακινήσεις συναδέλφων. 

Το Δ.Σ της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας  βρίσκεται  πάντα στο πλευρό των συναδέλφων οι οποίοι θίγονται από   αποφάσεις της διοίκησης που πλήττουν την αξιοπρέπειά τους και τα εργασιακά τους δικαιώματα και  υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων. 

Οι προσπάθειες τρομοκράτησης των  εκπαιδευτικών δεν θα περάσουν!

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search