• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Θα μας πάρουν με τα κομιντόρα!

June 03, 2024 603
Ό,τι θέλει ο Κυβερνήτης
 
Στο γνωστό μας μακρινό-πολύ μακρινό νησί (0 μοίρες μήκος και 90 μοίρες ΒΠ) ο Κυβερνήτης εδήλωνε συχνάκις και κατά τρόπον πυκνόν ότι αι αρχαί ασφαλείας του τόπου κάνουν ότι λέει ο Κυβερνήτης όστις μεριμνά για το καλό απάντων των κατοίκων
Και άπαντες οι διαβιούντες στο μακρινό-πολύ μακρινό αυτό νησί έλεγον πόσο τυχεροί εισί και ενόμιζον (μόνο νόμιζαν τελικά) ότι αφίχθησαν βελτιωμέναι ημέραι δια την ταλαίπωρον νήσον των.
Αλλά, φευ, η πραγματικότης ήτο πολύ διαφορετική και λίαν συντόμως απεδείχθη περιτράνως ότι μουσική, καρέκλες, τραπέζια και διάφορα άλλα ήταν ελεύθερα στους επιχειρηματίες, ήτοι να επεκτείνονται ούτοι και να λειτουργούσιν όπως, όσον, όταν και εαν θέλουσιν. Δηλαδή αυτό το οποίον οι κακοπροαίρετοι αποκαλούσιν … ασυδοσία.
Υπαρχούσης της σαφέστατης και συχνάκις και πολλάκις επαναλαμβανομένης δηλώσεως του Κυβερνήτου ότι αι αρχαί ασφαλείας εκτελούσιν το θέλημά του, ο λαός δικαίως υπέθεσεν ότι η όλη κατάστασις αποτελεί επιθυμίαν του Κυβερνήτου και των συν αυτώ.
Ήτοι, ως έχομεν αναφέρει και παλαιόθεν, εν συγκρίσει με αρχαιοτέρας καταστάσεις, ο Εμμανουήλ ήλλαξεν ιματισμόν ως προς τον τρόπον και μόνον.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων δηλώνουμεν υπευθύνως ότι πάσα ομοιότης των παραπάνω με εντοπίους καταστάσεις εισίν τυχαίαι και πας όστις σκέπτεται περί του αντιθέτου εντάσσεται εις την ομοταξίαν των λεγομένων προβοκατόρων, ουτιδανών και κακοπροαιρέτων.
------------------
Παρεπιπτόντως να είπομεν ότι εξ απ ανέκαθεν είχομεν την πίστην ότι αι αρχαί ασφαλείας ενός τόπου κινούνται συμφώνως τω νόμω και ουχί συμφώνως τη θελήσει του εκάστοτε Κυβερνήτου. Αλλά ουδείς εκ των συνεργατών του Κυβερνήτου του μακρινού-πολύ μακρινού νησιού έκανεν την απλήν-πολύ απλήν σκέψιν να του πει: "Κύριε και κραταιέ Κυβερνήτα μας, υπάρχει νόμος, τι πας και λες; Θα μας πάρουν με τα κομιντόρα".
 
ΠΗΓΗ: Στη χώρα των Φαιάκων 
Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search