Αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος  Βόρειας Κέρκυρας σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κατέθεσε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να το προωθήσει αρμοδίως όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων υλικών ζημιών που προκλήθηκαν  από την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την Κυριακή 23-7-2023 στην ευρύτερη περιοχή του όρους Παντοκράτορα.

Με το αίτημα αυτό ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης ζήτησε:

Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα:  

·       για την αποζημίωση των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές σε όλες τις πληγείσες περιοχές

·       για την προστασία των κατοίκων του δήμου και των περιουσιών τους,

·       για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί αλλά και

Να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες αποκατάστασης και

·       να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι.