• Αργυράδες - Κέρκυρας
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Εκπαιδευση

Υποχρεωτικός Προσεισμικός Ελεγχος: Συνεχίζεται η ίδια εγκληματική πολιτική

November 18, 2023 602

ΠΗΓΗ: Eksegersi.gr

Και στον πρώτο δυνατό βρυχηθμό του Εγκέλαδου εκείνοι θα αναρωτιούνται ξανά «Γιατί βράζει η γη και γεμίζει με θάνατο;» (από το ποίημα «Σεισμός» του Πάμπλο Νερούδα) και θα ψάχνουν υποκριτικά γύρω τους να βρουν κάπου να ρίξουν ξανά τις δικές τους ευθύνες. Να ’ναι τάχα πάλι και γι’αυτό υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί;

Στις 13/9/23 σε άρθρο μας με τον σκωπτικό τίτλο «Εικόνα από τη σχολική τάξη του μέλλοντος», με τον οποίο τρολάραμε τις προκλητικές τυμπανοκρουσίες κυβέρνησης και ΥΠΑΙΘΑ για τις «ψηφιακές επαναστάσεις» στα σχολεία, τα οποία διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις με τις συνειδητά ασκούμενες εγκληματικές τους πολιτικές της απαξίωσης, υποχρηματοδότησης και πλήρους εγκατάλειψης έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα της ερείπωσης και κατάρρευσης. Καταγράφαμε σ’ αυτό, το γερασμένο προφίλ των 18.500 σχολείων, εκ των οποίων το 30% είναι ηλικίας πεντηκονταετίας και πάνω και μόνο στο 5% έχουν γίνει σοβαρές εργασίες συντήρησης, ενώ το 65% έχει υποστεί σοβαρές φθορές.

 Επισημάναμε δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΑΣΠ, που αναφέρουν ότι το 43% έχουν κτιστεί με τον ανεπαρκή και παλιό αντισεισμικό κανονισμό του 1959, το 19% με τις πρόσθετες διατάξεις του 1984 που άρχισε να εφαρμόζεται το 1985, το 9% με τον ΝΕΑΚ που τέθηκε σε εφαρμογή το 1995 και μόνο ένα 4% με τον ΕΑΚ 2000. Σε 2% παραμένει άγνωστη η περίοδος κατασκευής, ενώ το 23% χτίστηκε χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό.

Περιγράψαμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ενός άρθρου, κάποια από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια και που τα καθιστούν ακατάλληλα και επικίνδυνα.

 Στο ίδιο άρθρο θέσαμε τη βεβαιότητά μας ότι ο αναγγελθείς -κάτω από την πίεση γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι θορυβημένοι από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία-Συρία με τα χιλιάδες θύματα είχαν ξεσηκωθεί και απαιτούσαν σεισμική θωράκιση όλων των σχολείων- Υποχρεωτικός Προσεισμικός Ελεγχος, δεν αποτελεί τίποτε άλλο πέρα από ένα φερετζέ για να καλυφθεί η εγκληματική πολιτική και εξηγούσαμε γιατί.

Η ίδια ακριβώς εγκληματική πολιτική ακολουθείται μέχρι σήμερα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 17/2/23, που έγινε κοινή σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με όλα τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη συν τους προέδρους του ΤΕΕ και του ΟΑΣΠ, ο Προσεισμικός Ελεγχος σέρνεται ακόμα. Στη σύσκεψη αυτή, ο Μητσοτάκης, με ύφος μεγάλου ηγέτη και πολλά ταρατατζούμ, έδωσε «εντολή» για άμεσο Προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτιρίων, αρχής γενομένης από τα σχολεία και Νοσοκομεία και «δεσμεύτηκε» για άμεση θέσπιση νόμου και ολοκλήρωση μέχρι αρχές Φθινοπώρου του Α/θμιου Ταχύ Οπτικού Ελέγχου για να ακολουθήσει ο Β’/θμιος. Ανακοίνωσε μάλιστα  και την εξασφάλιση 32.540 εκ. Ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα καλύψει όλα τα έξοδα του εγχειρήματος. Ολοι μαζί, λοιπόν, έστησαν το χορό του κανίβαλου, αυτοεκθειαζόμενοι ο καθείς από το πόστο του και την επιστημοσύνη του, για τη συμβολή του, ενώ με κραυγές εκθείαζαν την Ιστορικότητα της απόφασης του Πρωθυπουργού.

Εκτοτε πέρασε 1,5 μήνας για να δημοσιευθεί ο βασικός νόμος 5037/23 ΦΕΚ 78/29-3-23 άρθρο 265. Το παραθέτουμε: 

Αρθρο 265

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων 

  1. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα
  2. Ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των ανωτέρω κτιρίων.
  3. Για τον σκοπό αυτόν, το Τ.Ε.Ε. και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) συνεργάζονται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Οι παραπάνω δράσεις δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του άρθρου 71 του ν. 4509/2017, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται ο τρόπος κατηγοριοποίησης και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτιρίων, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, το περιεχόμενο του ελέγχου που διενεργεί το Τ.Ε.Ε., η διαδικασία ορισμού, επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών που θα διενεργήσουν τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, καθώς και το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, το περιεχόμενο και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η πηγή, το ύψος και ο τρόπος χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης και εποπτείας των δράσεων των παρ. 1 και 2, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται και αποζημίωση προς τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, για την κάλυψη των διαχειριστικών τους δαπανών, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την κατά περίπτωση πηγή χρηματοδότησης.

Ακολούθησε με 1 μήνα περίπου καθυστέρηση η αναφερόμενη στην παρ.4 του άρθ. 265 Κοινή Υπουργική Απόφαση 342/4-5-23, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του βασικού νόμου και τη δημιουργία ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Καταγραφής Αποτελεσμάτων του Α/θμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων, όπως και την κατάρτιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών του ΤΕΕ, όπου ο χρήστης – μηχανικός, ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα εισάγει τα δελτία του Α/βάθμιου προσεισμικού ελέγχου, τα οποία αυτόματα θα στέλνονται στον διακομιστή (cloud server) του ΟΑΣΠ.

Ομως το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε η διαπιστωτική πράξη και άνοιξε η Πλατφόρμα μηχανικών στις 8/11/23! Κοντά 9 μήνες δηλαδή από την άμεση δέσμευση του Μητσοτάκη στις 17/2/23 και την υπόσχεσή του ότι αρχές Φθινοπώρου θα έχει τελειώσει ο Α/βάθμιος Προσεισμικός Ελεγχος και 6 μήνες από την δημοσίευση της ΚΥΑ, η οποία μάλιστα στο άρθρο 1, παράγ. 3 προβλέπει ότι «Ο Ο.Α.Σ.Π. αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας»

Και ρωτάμε, πόσο διάστημα θα κρατήσει η εγγραφή των Μηχανικών και πόσοι θα είναι αυτοί;

Γιατί έπεται και η εκπαίδευσή τους όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, η οποία θα επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου από το ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ. Ολη αυτή η χρονοκαθυστέρηση δημιουργεί ερωτηματικά που οδηγούν στην βεβαιότητα της πρόθεσής τους, μέρος του Προσεισμικού Ελέγχου να το διεκπεραιώσουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, «τσάμπα» οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, αν λάβουμε υπόψη και την περιγραφή των τριών σταδίων του προσεισμικού ελέγχου, έτσι όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ

Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Ελεγχος

Ταχύς Οπτικός Ελεγχος (ΤΟΕ), για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Ελεγχος

Προσεγγιστική Αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του ΤΟΕ.

Τριτοβάθμιος Προσεισμικός

Αναλυτική Αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης- ενίσχυσης για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.

Το χρονικό εναπόθεσης ευθυνών ελεγκτών προσεισμικού ελέγχου στις πλάτες των εκπαιδευτικών

Είναι εντελώς ανεύθυνη και άκρως επικίνδυνη η εναπόθεση ευθυνών ελεγκτών προσεισμικού ελέγχου στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να γίνουν απογραφείς και επιπλέον να μετατραπούν σε …μηχανικούς-ελεγκτές χωρίς καν τις γνώσεις και τα αναγκαία επαγγελματικά και επιστημονικά προσόντα που με τόση αυστηρότητα περιγράφει η ΚΥΑ στο άρθρο 3, παρ.1, και μάλιστα με ύπουλο τρόπο.

Στο άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ αναφέρεται: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), υποχρεούνται, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΟΑΣΠ, να καταχωρήσουν σε αυτήν τα στοιχεία των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς και κρίσιμες λειτουργίες της παρ.1 όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Α της Ταυτότητας του κτιρίου του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου του ΟΑΣΠ (5η έκδοση, 2020)..».

Την 1/9/23, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ7/95955/Δ1, κοινοποιείται από το ΥΠΑΙΘΑ στα σχολεία μέσω των Δ/νσεων η Εγκύκλιος «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024». Στο κεφάλαιο με τίτλο «Γ. Μαθητική Μέριμνα» της εγκυκλίου αναφέρονται τα εξής: 

«1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, ο/η Δ/ντης/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων:

α) Επικαιροποιούν το “Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα” που βρίσκεται στη σχετική σελίδα του ΟΑΣΠ και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό καθώς και στον προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

β) Επικαιροποιούν τον “Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών” λαμβάνοντας υπόψη τι ς οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών, ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων».

Στις 11-9-23,  με αρ. Πρωτ. οικ. 241, ο ΟΑΣΠ στέλνει το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα», που θα …συμβάλλει στη βελτίωση της ετοιμότητας για την αποτελεσματική διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, την οποία το ΥΠΑΙΘΑ μεταβιβάζει μέσω Δ/νσεων στα σχολεία. 

Στις 3/10/23, ο ΟΑΣΠ, με αρ.Πρωτ. 2296, στέλνει στο ΥΠΑΙΘΑ (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού) βήμα βήμα οδηγίες για τη Διαδικασία Απογραφής Κτιρίων για τον Α/θμιο Προσεισμικό Ελεγχο.

Οι οδηγίες έχουν ως εξής:

«Βήμα 1ο: Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αρμόδιου Φορέα, θα εξουσιοδοτεί τους Απογραφείς που θα ταυτοποιούνται με προσωπικούς κωδικούς TAXISNET ή με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και τους καλεί να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη καταγραφή των στοιχείων των κτιρίων αρμοδιότητας τους, που διαβιβάζονται μέσω δ/νσεων στα σχολεία»

Τι βλέπουμε; Εκτός του ότι έχουν φορτώσει στις πλάτες των εκπαιδευτικών τεράστιο όγκο παράλληλων εξωδιδακτικών καθηκόντων, όπως γραμματειακή υποστήριξη, συνεχείς συνεδριάσεις για διάφορα θέματα ή όπως την τελευταία ανάθεση σε 11.000 εκπαιδευτικούς να παραλάβουν και να εγκαταστήσουν διαδραστικά συστήματα μάθησης, εργαλεία για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εργαστηριακό Εξοπλισμό για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εξοπλισμό ρομποτικής και STEM, των οποίων καλούνται να βεβαιώσουν την ποσοτική και την…ποιοτική παραλαβή (!) αλλά και την εγκατάσταση και λειτουργία (!!!), τώρα τους οδηγούν και σε πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Γιατί οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν ρόλους εντελώς άσχετους με τον ρόλο τους, που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές και εμπειρία ξένη προς το αντικείμενο της επιστήμης τους, με αποτέλεσμα ένα τους λάθος ή παράλειψη να βάζει σε κίνδυνο ζωές. Τους φορτώνουν δηλαδή με τέτοιες τεράστιες ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε:

Στη σελ .6 του Μνημονίου Ενεργειών του ΟΑΣΠ στις Προσεισμικές υπευθυνότητες των εκπαιδευτικών που θα ανήκουν στην ομάδα Σύνταξης σχολικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι η «Επισήμανση και η άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου». Η ίδια ακριβώς φράση αναφέρεται και στη σελ.7 του Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής Μονάδας.

Ο όρος «επισήμανση και άρση Επικινδυνοτήτων» αναφέρεται στις απαραίτητες προσεισμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο την αποφυγή τραυματισμού των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου και του εξοπλισμού του…και παρατίθεται ένα τμήμα του Δελτίου Αυτοψίας όπου, ανάμεσα στα άλλα, φιγουράρουν οι εξής χαρακτηριστικές ερωτήσεις προκλητικής ελαφρότητας που διακατέχει όλους αυτούς τους ιθύνοντες.

  • Οι ψευδοροφές, σωληνώσεις, φωτιστικά, χωρίσματα και διακοσμητικά γύψινα στοιχεία είναι κατάλληλα στερεωμένα, ώστε να αποφευχθεί η πτώση τους σε περίπτωση σεισμού κατά μήκος των εξόδων διαφυγης;
  • Τα στηθαία, τα γείσα, οι καμινάδες, τα κεραμίδια κ.λ.π. Είναι κατάλληλα στηριγμένα;

«Ξεχνάνε» το πέσιμο της ψευδοροφής το καλοκαίρι ευτυχώς, που δεν υπήρχαν παιδιά, στον Βαρνάβα; Ποιος εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει την υπογραφή του στο έγγραφο που θέτει τέτοιου είδους ερωτήματα και να αναλάβει την ευθύνη της μονολεκτικής απάντησης που απαιτείται (ΝΑΙ ή ΟΧΙ); Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί από τοποθέτηση ψευδοροφών και τις προδιαγραφές τοποθέτησης τους ή τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται; Και γιατί να αναλάβουν τέτοια ευθύνη που αναλογεί αποκλειστικά στους πραγματικούς υπεύθυνους που είναι η κυβέρνηση, το μακρύ της χέρι οι δήμοι και οι εργολάβοι, που προσπαθούν οι μεν να μειώσουν τις κοινωνικές δαπάνες όσο μπορούν και οι δε να αβγατίσουν τα κέρδη τους; 

«Ξέχασαν» επίσης οι ιθύνοντες πολύ γρήγορα και τον σοβαρότατο τραυματισμό δωδεκάχρονου μαθητή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας, που έπεσε στο πλακόστρωτο της αυλής από ύψος 5 μέτρων και υπέστη πολλαπλά θλαστικά κατάγματα, μετά από αποκόλληση των κάγκελων της περίφραξης.

Τότε ο Δήμος και οι τεχνικές υπηρεσίες του έσπευσαν, αντί να τρέξουν για το μαθητή, να βγάλουν πόρισμα αποσείοντας τις ευθύνες από πάνω τους και προσπαθώντας να ενοχοποιήσουν τους … «αδιάφορους» εκπαιδευτικούς και τους… «ζωηρούς μαθητές».

Τώρα ΥΠΑΙΘΑ και ΟΑΣΠ ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να πιστοποιήσουν την καλή ή κακή κατάσταση των στηθαίων, των γείσων, των καμινάδων και κεραμιδιών!! Είναι αλήθεια, οι εκπαιδευτικοί σε λίγο θα ανέβουν στα κεραμίδια όχι για να τα ελέγξουν, αλλά γιατί έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Και τότε… να τους φοβούνται όλοι…!! Ηδη είχαν αρχίσει αντιδράσεις, οι οποίες έφτασαν στα αυτιά του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Β. Κικίλια που προσπάθησε να τα μαζέψει δήθεν στις 6/11/23 στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε: «Διευκρινίζεται ότι αρμόδιος φορέας για την καταχώρηση των στοιχείων Ταυτότητας των κτιρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απογραφής του ΟΑΣΠ, είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων, ενώ ειδικά για τα δημόσια σχολικά κτίρια είναι οι Δήμοι».

Ο πονηρός, θεώρησε ότι μπορεί έτσι να ξεγελάσει τους εκπαιδευτικούς και να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις τους. Πλην, όμως, μίλησε μόνο για την Ταυτότητα των κτιρίων και όχι για το «Μνημόνιο Ενεργειών» του ΟΑΣΠ το οποίο αναφέρεται στο Κεφάλαιο «Γ. Μαθητική Μέριμνα» της Εγκυκλίου «Λειτουργία Δημ. Σχ. για το σχολικο ετος ‘23-’24» που είχε σταλεί από τις 1/9/23 στα σχολεία και αξιοποιούνταν ήδη από τους πρόθυμους μανατζαραίους – διευθυντές σχολικών μονάδων.

Απαιτείται, λοιπόν, γενικός ξεσηκωμός από τους εκπαιδευτικούς. Απαιτείται η καθολική άρνησή τους να αναλάβουν αυτό το επικίνδυνο έργο που δεν αντιστοιχεί στα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά τους καθήκοντα. 

Απαιτείται άμεσα οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες των ΟΛΜΕ-ΔΟΕ να πάρουν θέση, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να απόσχουν από τις μεθοδεύσεις κυβέρνησης-ΟΑΣΠ.

Κ.Π.

Καββαδίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Illusion Hair Studio

Boschetto (Άγιος Γεώργιος Αργυράδων)

MAMA 'S MARKET

Corfu Office Systems

PRANZO CHANIOTI

 

Καφέσας ψαροταβέρνα

Cosy finger food bar

Lord Travel Group

Blue sea hotel

Ιονική

 

Calendar

« November 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Argyrades - News

argyrades.gr

Σελίδες για τη ζωή, την ιστορία, τον πολιτισμό, στην Κέρκυρα. Με κριτική ματιά στην επικαιρότητα.

drepani.gr

Μια από τις ονομασίες με τις οποίες ήταν γνωστή η Κέρκυρα στην αρχαιότητα ήταν και η Δρεπάνη. Όνομα που χρησιμοποιήθηκε λόγω του σχήματός της. Η Δρεπάνη ταυτίζεται με το όπλο με το οποίο ο Κρόνος σκότωσε τον πατέρα του τον Ουρανό.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search